Hoạt động lao động vệ sinh tạo môi trường xanh sạch đẹp đặc biệt  góp phần phòng chống dịch covid là hoạt động được tổ chức thường niên trong nhà trường. Với tinh thần trách nhiệm cao của CB,GV,NV nhà trường luôn có một môi trường xanh sạch đẹp an toàn.