Trong thời gian qua dịch bệnh Covid-19 diễn biến vô cùng phức tạp. Để đảm bảo an toàn cho trẻ nhà trường đã tổ chức test nhanh Covid để sàng lọc và có biện pháp phòng chống dịch trong thời gian tới được tốt nhất.