Thực hiện công văn số Số:164 /SGD&ĐT V/v cho học sinh, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19. Trường mầm non Giáp Lai đã thực hiện công tác vệ sinh, khử khuẩn, tuyên truyền tới các bậc phụ huynh trong trường thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch với thông điệp "5 K" của bộ y tế( gồm khẩu trang- khử khuẩn - Khoảng cách - không tụ tập- khai báo y tế).

Một số hình ảnh minh họa: