Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ- Trưởng ban chỉ đạo phòng chống bệnh viêm phổi cấp ( Covid-19) tỉnh Phú Thọ.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ, Phòng GD&ĐT huyện Thanh Sơn về việc cho học sinh nghỉ học để phòng chống bệnh viêm phổi cấp. Trường MN Giáp Lai luôn thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của SGD&ĐT,PGD&ĐT. Trường đã gửi thông báo tới 100% phụ huynh cho con em mình nghỉ học tại nhà, tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch viêm phổi cấp, hạn chế ra khỏi nhà khi không có việc càn thiết, GVCN các lớp thường xuyên chao đổi, hỏi thăm để năm bắt tình hình sức khỏe của trẻ…Bên cạnh đó nhằm thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non năm học 2019 – 2020, BGH nhà trường đã phối hợp với GV xây dựng “HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GDMN ĐỐI VỚI TRẺ TẠI CƠ SỞ GIÁO DỤC TRONG THỜI ĐIỂM PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19” gửi đến 100% phụ huynh trong trường để phụ huynh tự dạy con em mình tại nhà , việc làm này đã được phụ huynh hoc sinh hưởng ứng nhiệt tình . Giaó viên chủ nhiệm và phụ huynh thường xuyên chao đổi ,tương tác qua lại trong quá trình dạy học và bước đầu đã đạt được những kết quả tốt .

( Dưới đây là một số hình ảnh, video do phụ huynh gửi lại)